Opinie; Belasting wetgeving onnodig complex?

Belastingaangifte makkelijk?

“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” was tussen 1993 en 2019 een historische slogan van de Nederlandse Belastingdienst. Bij dit tweede zinsdeel werden nogal eens de nodige vraagtekens gezet, want de belastingheffing wordt door de meeste belastingplichtigen juist niet als eenvoudig ervaren. Daarom riep de politiek in 2008 de belastingdienst al eens op om met de slogan te stoppen. En in 2017 werd er bij de rechter zelfs om een verbod op deze slogan gevraagd, door een man die met de belastingdienst in de clinch lag. En voor wie het nog niet is opgevallen; In 2019 is de belastingdienst er stilletjes mee gestopt.

Waarom is belastingwetgeving niet eenvoudiger?

 Eenvoud van belastingwetgeving lijkt een zeer gewenst verlangen van zowel overheid als burger. Het staat in ieder geval al jaren op de politieke agenda, maar desondanks wordt deze wetgeving juist steeds omvangrijker en ingewikkelder.  Waarom dit nog steeds niet eenvoudiger is en wellicht ook  nooit zal worden, ….

In ons land wordt met de heffing van belastingen in beginsel beoogd om inwoners van Nederland naar “draagkracht” te belasten. Dat lijkt relatief eenvoudig en rechtvaardig; “De zwaarste schouders, dragen de zwaarste lasten”. 

Echter.., bleek de oorspronkelijke belastingwetgeving hier en daar nog wel eens ruimte te bieden voor belastingconstructies, waardoor belastingheffing werd ontlopen. Ingrijpen van de overheid was in die gevallen onvermijdelijk. Door het bestrijden van dergelijke structuren, is in de loop der tijd een veelheid aan reparatiewetgeving ontstaan. Hiermee werd de wetgeving  op tal van gebieden weer uitgebreid en ingewikkelder gemaakt, om misbruik en belastingontwijking te voorkomen.

Tevens bleek aan de andere kant ook behoefte aan meer ruimte voor specifieke situaties. Denk daarbij aan tegemoetkomende regelingen om minder draagkrachtigen te ontlasten, zoals toeslagen, bijzondere aftrekposten voor zowel particulieren als ondernemers en stimulerende maatregelen zoals subsidies. Ook dat had tot gevolg dat er verder werd uitgebreid en er een toename van ingewikkelde wetgeving ontstond. 

Is eenvoudige wetgeving dan wel gewenst?

Het streven naar eenvoudige belastingwetgeving zal  naar mijn mening wel een illusie blijven.  Allereerst omdat onze samenleving steeds complexer wordt. Alleen al om die reden is het geen realistische gedachte dat de wetgeving dan eenvoudiger kan worden. Maar om de hiervoor genoemde redenen  is het niet eens wenselijk. Want als er door vereenvoudiging minder mogelijkheden op bestrijding van belastingontduiking zouden ontstaan, of in geval dat betekent dat er minder ruimte komt voor tegemoetkomende regelingen voor specifieke situaties, dan valt een ingewikkeld systeem te verkiezen. Vereenvoudiging valt niet te verwachten en daarom zullen we het met deze complexe wetten en regelgeving moeten doen. 

 

Om te bepalen hoe u daar het beste op in kunt spelen, kan Van Dijk Belastingadvies & Administratie als professional op fiscaal gebied u bijstaan.